COMMUNIE PLUS PROJECT

  
Na de eerste communie wat extra aandacht geven aan je geloof, hoop en liefde: dat idee zat achter dit project. Het moest vooral  laagdrempelig zijn. 'Communie-plus' is nog even de werktitel. Het is de bedoeling dat elke nieuwe groep die wordt opgestart een eigen naam kiest.
    
We zijn in 2007 gestart met de kinderen die dat jaar hun communie gedaan hadden. Ze konden zich opgegeven om in de loop van het jaar deel te nemen aan activiteiten op het terrein van geloof en leven.
    
De bijeenkomsten hebben meer het karakter van een club dan van een les. Ten aanzien van de schoolcatechese zijn ze aanvullend. Zolang we vrijwilligers vinden starten we de groep elk jaar opnieuw op. Zolang de kinderen het leuk vinden gaan we met de groepen ook na het eerste jaar door! 'Communie-plus 2007' slaat dus op de groep waarvan de kinderen in 2007 begonnen zijn.
  

  
  

  
  
PROGRAMMA
  
In grote lijnen is dit het programma geworden van het eerste jaar na de communie:
   
We zijn begonnen met een terugblik op de communiedag. Wat vond je het mooiste deze dag? We zijn geeindigt met een feestelijke terugblik op de activiteiten van het hele jaar, met veel foto's. De onderwerpen daartussen werden vooral ingegeven door de tijd van het jaar en de bedoeling daar diepgang aan te geven.
  


     
OOGSTDANKFEEST

We zijn naar de boer geweest, hebben daar appels en peren geplukt,het fruit naar de kerk gebracht en op de trappen van het altaar gelegd. De pastoor heeft de kinderen toen nog het een en ander verteld en met ze gebeden.

   
ARK VAN NOACH
Bij dit projekt werd het verhaal over de ark van Noach verteld en is er iemand langs geweest met levende dieren.
 
 
 
 

ENGELEN
Deze middag werd uitgelegd wat engelen zijn en kunnen betekenen voor iedereen. Verder hebben alle kinderen hun eigen engel geknutseld.VALANTIJN
We zijn deze dag met alle kinderen naar ’t Brook geweest. De kinderen hebben allemaal een kaartje geschreven met een lieve tekst erop en dit aan de bejaarden gegeven. Ook hebben de kinderen nog een liedje gezongen.

 

 


KRUISWEG
Ons laatste projekt was de kluis in Walem. Hier werd de kinderen uitgelegd over het wel en wee van de kluis. We hebben de kruisweg gedaan, waarbij de Pastoor uitleg gaf.
 

 

In grote lijnen is dit het programma in het tweede jaar na de communie:


FRANCISCUS
Wie was die heilige Franciscus eigenlijk? Een groot kunstwerk werd geschilderd rondom en in de kerk opgehangen.
 
 

SINTERKLAAS
Sinterklaas was bisschop in Myra in de vierde eeuw. Hoe komt het dat we hem zijn gaan zien als de oude man met zakken vol cadeautjes?
 
 
 
BIDDEN
Hoe bid je? En hoe doen anderen mensen in andere landen dit? Er werden Tibetaanse vlaggetjes gemaakt. Ter inspiratie aan de kerkgangers werden die in de kerk tentoon gesteld.
 
 
 
VASTEN
De vastentijd was een tijd van minder eten. Dat is het ook in andere godsdiensten. Bijvoorbeeld in de Islam. We praatten met een Islamitisch meisje over haar geloof.
 
 
 
KLUIZENAAR
De heilige Gerlachus heeft niet zover hier vandaan geleefd. Wie was hij? We hebben hem opgezocht in de kerk van Houthem, en wat heilige grond mee naar huis genomen.
 
 
DELEN
Niet alle mensen hebben het zo goed als ons. We willen iets voor anderen doen. Iemand in het dorp spant zich in voor een weeshuis op de Molukken. Daar gaan we eens praten!