PAROCHIE
H. LAURENTIUS VOERENDAAL

De kerk
De kerk is gelegen aan het Kerkplein, Voerendaal.

Kerkhof
Achter de kerk liggen het r.k. Kerkhof en de algemene begraafplaats evenals een mortuarium.

Pastorie
Diagonaal tegenover de kerktoren ligt de pastorie. Daar woont pastoor H.Brouwers, Kerkplein 2, 6367 ER Voerendaal, 045 575 0128.

Sacristie
In de sacristie is een telefoon: 575 0583.

Laurentiushome en parochiekantoor
Naast de pastorie ligt het Laurentiushome en het parochiekantoor. Het kantoor is geopend op maandag- en vrijdagmiddag tussen 14 en 15:30 uur. U vindt daar de parochieassistent de heer J.Gulpen.

Kerkbestuur
Postadres van het kerkbestuur is: Kerkbestuur Voerendaal, Kerkplein 2a, 6367 ER, Voerendaal.

 

E-mail Pastoor

[email protected]

 

Koster, organist, versierster
De kostersgroep wordt geleid door de parochieassistent dhr John Gulpen 06 505 44 105. [email protected]
Dirigente is mevrouw Anja Hendrikx. Haar e-mailadres: [email protected]
Voor de kerkversiering is verantwoordelijk Mevrouw M.Severens, Jeustraat 49, 6367ET Voerendaal, 045-5750399.

 

Begraafplaatsen
Er zijn in de dorpskern Voerendaal drie begraafplaatsen. De grootste valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het ligt aan het Kerkplein. Daartegenaan en achter de kerk ligt de r.k. begraafplaats. Hier is nog enige plaats voor nieuwe graven, er is een 'urnengraf' gebouwd en we zijn bezit met het realiseren van een strooiveld. Voor kwesties omtrent graven op de r.k. begraafplaats wende men zich tot de heer
R.J.H. Gulikers, Parallelweg 21, 6367 XZ Voerendaal, 06-53382872 of 045-5750992.

Tenslotte ligt er een klein kerkhof in de buurt van de kerk van Kunrade. Er loopt een opheffingsprocedure. Vanaf 2010 kunnen er geen bijzettingen meer worden gedaan. Zaken betreffende dit kerkhof lopen via mevrouw L.Huveneers, Winthagen 2, 6367GX Voerendaal, 045-5751408

 

      

PAROCHIE O.L.VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND KUNRADE

De kerk
De kerk is gelegen aan het Onze Lieve Vrouweplein,
Voerendaal in de wijk 'Kunr
ade'.

Credozaaltje en Parochiekantoor
Bij de kerk (rechter hoofdingang) is een zaaltje: het credozaaltje. Hier is het parochiekantoor gevestigd. Vrijwilligers staan voor u klaar op dinsdag- en woensdagmiddag van 14 tot 15:30 uur.

Kerkbestuur en meer
Deze parochie vormt met de Laurentius een federatie.
Pastoor, assistent en postadres kerkbestuur zijn hetzelfde als hierboven omschreven.
Zie ook hierboven de opmerking over de begraafplaats. De parochieassistent J.Gulpen is tevens koster in Kunrade.

Organist
De heer Jo Verheggen is organist. Telefoon: 045 575 2686

 

E-MAIL
Het e-mailadres van pastoor H.Brouwers is [email protected]
Dat van de assistent: [email protected]

Meer adressen vindt u onder 'Pastores', 'Kerkbestuur' en 'Werkgroepen'