IBA-PROJECT

  

 

FUSIE

Per bisschoppelijk decreeet zijn vanaf 1 januari 2018
de parochies van de H.Laurentius te Voerendaal
en van O.L.V.van Altijddurende Bijstand te Kunrade
gefuseerd tot de nieuwe parochie H.Laurentius.
Onderstaande pastoor en Kerkmeesters werden benoemd. 

 

 

BESTUURSLEDEN

 

pastoor H.Brouwers (voorzitter)
Kerkplein 2, 6367 ER, Voerendaal
045 575 0128 - [email protected]

mevrouw M.Beckers (secretaris)
Cortenbacherdreef 4 6367GG Voerendaal
045-5748021 - [email protected]
de heer T. Severens (penningmeester)
Florinstraat 1, 6367 DB, Voerendaal
045 - 5620160 - [email protected]
de heer R.Possen (gebouwen)
Heerlerweg, 36 
6367AE Voerendaal
045-5752801 [email protected]

mevrouw L.Huveneers, (pacht / administratie)
Winthagen 2, 636 7GX, Voerendaal
045-5751408
de heer Paul Leunissen, (gebouwen Kunrade)
Heerlerweg 126, 6367AG Voerendaal,
045-5754517 - [email protected]

de heer Huub Vaessen, (Laurentiushome)
Hoolstraat 44, 6367 GD Voerendaal,
045-5750795 [email protected]