WEEKEND 22 JULI

 

LEZING UIT DE PROFEET JEREMIA 
‘Wee de herders, 
door wie de schapen van mijn kudde omkomen 
en verloren lopen.’ 
Dat zegt God de Heer.
Daarom zegt Israëls God 
tot de herders die Zijn volk weiden: 
'Door uw schuld zijn mijn schapen 
verloren gelopen en uiteengedreven; 
ge hebt er niet op gelet. 
Maar ik let wel op u vanwege al uw misdaden. 
Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen 
uit alle landen waarheen ik ze heb verdreven. 
Ik breng ze terug naar hun weiden; 
ze worden weer vruchtbaar en talrijk. 
Dan stel ik herders over hen aan, die hen werkelijk weiden. 
Ze hoeven niet meer bang of angstig te zijn, 
geen van hen wordt nog vermist. 
Geloof mij, de tijd komt 
dat ik een wettige telg van David doe opstaan; 
hij zal met bekwaamheid regeren 
en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. 
Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig.
Dit is de naam die men hem geeft: God-onze-gerechtigheid.'
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor de kerk.
Om goede herders die begaan zijn met de nood van mensen.
Dat wij een stem geven, aan wie onrecht verduren... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor alle vakantiegangers.
dat zij van het wonder van de schepping opnieuw 
vol dankbaarheid mogen genieten... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor onze gemeenschap,
dat wij zorg hebben voor elkaar,
en elkaars kruis helpen dragen;
dat wij door oprecht medeleven bewogen worden... Laat ons bidden...
 
Goede God, u stuurt ook ons de wereld in
met de boodschap dat U niet ver bent,
en dat wij daarom moeten doen wat goed is in uw ogen.
Wij bidden u, dat wij bouwen aan uw koninkrijk,
aan een wereld van gerechtigheid en vrede
en brood voor iedereen. Want daartoe hebt u ons geschapen
en geroepen, door Christus onze Heer.
 
 

 


De volgende lectoren-instuif is op 27 augustus,
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

(kunnen we de nieuw ingestelde microfoons even uitproberen!) 


ROOSTER AUGUSTUS / SEPTEMBER
Jaar B

18e zondag door het jaar
zaterdag 4 augustus 18.30 John Maas
zondag 5 augustus 10.30 Lies Leunissen Winthagen
 
19e zondag door het jaar
zaterdag 11 augustus 18.30 Els Brock
zondag 12 augustus 10.30 Ine Keulers

20e zondag door het jaar
zaterdag 18 augustus 18.30 Paul Pisters
zondag 19 augustus 10.30 Jean Scheres
 
21e zondag door het jaar
zaterdag 25 augustus 18.30 Jessy Bosch
zondag 26 augustus 10.30 Riet van Zwieten Oogstdankfeest

22e zondag door het jaar
zaterdag 1 september 18.30 John Maas
zondag 2 september 10.30 Jean Scheres
 
23e zondag door het jaar
zaterdag 8 september 18.30 Leny Huveneers
zondag 9 september 10.30 Jack Pieters
 
24e zondag door het jaar
zaterdag 15 september 18.30 Paul Pisters
zondag 16 september 10.30 Annelies Oude Nijhuis
 
25e zondag door het jaar
zaterdag 22 september 18.30 Els Brock
zondag 23 september 10.30 Mia Vondenhoff
 
26e zondag door het jaar
zaterdag 29 september 18.30 Riny Moonen
zondag 30 september 10.30 Riet van Zwieten
 
27e zondag door het jaar
zaterdag 6 oktober 18.30 John Maas
zondag 7 oktober 10.30 Desiree Smits
 
28e zondag door het jaar
zaterdag 13 oktober 18.30 Annelies Oude Nijhuis
zondag 14oktober 10.30 Mia Vondenhoff
 
29e zondag door het jaar
zaterdag 20oktober 18.30 Jessy Bosch
zondag 21oktober 10.30 Paul Pisters
 
30e zondag door het jaar
zaterdag 27oktober 18.30 Els Brock
zondag 28oktober 10.30 Jean Scheres
 
31e zondag door het jaar
zaterdag 3 november 18.30 Leny Huveneers
zondag 4 november 10.30 Ine Keulers
 
32e zondag door het jaar
zaterdag 10 november 18.30 Jack Pieters
zondag 11 november 10.30 Riet van Zwieten
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.