Een grotere letter krijgt u als u na <afdrukken> in het nieuwe scherm op <afdrukken> klikt
en dan even kijkt in het scherm dat geopend wordt van de printer.
Let er op dat daar <A4> als formaat staat en <staand> of <portrait> als richting.
Klik op tabblad <geavanceerd> en kies daar voor <aanpassen aan papierformaat>
U kunt ook onderstaande tekst selecteren, kopieren en dan in Word plakken en vervolgens de gewenste lettergrootte kiezen.

 

21 JANUARI 

LEZING UIT HET BOEK JONA
Nu werd het woord van God voor de tweede maal tot Jona gericht: 
'Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve, 
en zeg haar aan wat Ik u te zeggen heb gegeven.' 
En Jona stond op en ging naar Nineve, zoals God bevolen had. 
Nineve was een geweldig grote stad; drie dagen had men nodig 
om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, een dagreis ver. Toen riep hij: 
'Veertig dagen nog, en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!' 
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God; 
zij riepen een vasten uit en allen, van groot tot klein, 
trokken zij boetekleren aan.
En God zag wat zij deden; 
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen. 
En God kreeg spijt, dat Hij hen met dat onheil bedreigd had. 
Hij bracht het niet ten uitvoer.
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor ons allemaal,
dat we enthousiaste en hoopvolle gelovigen zijn,
onderweg naar een toekomst... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor iedereen die een beroep op ons doet,
dat we in staat zijn om te luisteren;
dat we de stem van God horen als Hij tot ons spreekt... Laat ons bidden...
 
Bidden we voor allen die zich door God aangesproken voelen,
voor gelovigen van alle kerken, voor protestanten en katholieken,
voor moslims en christenen, dat zij elkaar vinden.... Laat ons bidden...
 
Bidden we voor alle slachtoffers van gewelddadigheden in de wereld.
Dat zij niet beheerst worden door angst en haat
maar door wijsheid en begrip... Laat ons bidden...
 
God, stem in ons hart: spreek, uw dienaars luisteren!
Begenadig ons met zorgvuldige liefde en een attent gemoed
zodat wij U horen wanneer u spreekt 
en ons roept in uw dienst.
Zo bouwen wij uw vredesrijk in onze eigen huizen,
vandaag en tot in eeuwigheid.
 

 

 

 


 

 

De volgende lectoren-instuif is op woensdag 15 november 20 uur credozaaltje


  
   
Lectoren Kunrade:
M. Daniels, Valkenburgerweg 45a, 5752814 - M. Frankort, Keerberg 92, 5750877 - H. Geurts,  Hoolstraat 24, 5752304 - A. Hanssen, Kunostraat 22, 5751816 - J. Pieters, Grachtstr 32, 5754237 -  Leny Huveneers, Winthagen 2, 5751408
Lectoren Laurentius: (tel sacristie: 575 0583) ROOSTER december  '17 LAURENTIUS
Els Brock, Horionstraat 10, - Ine Keulers, Keerberg 3, - Rini Moonen, F.Ruttenstraat 11,  5725111 -Anton Pijler, Doornappel 3, 5752529 - Paul Pisters Wachtendonkstr 78, 5754021 - Mia Vondenhoff, Tenelenw 4, 5750063 - Desiree Smits, Teggert 88,6367 XN Voerendaal, 8517342