WEEKEND 16 SEPTEMBER

Lezing zijn in de sacristie beschikbaar....

 

WEEKEND 23 SEPTEMBER
UIT DE BRIEF VAN JAKOBUS (2,14-18) 
Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, 
als hij geen daden kan laten zien? 
Kan zo'n geloof hem soms redden.
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten,
en iemand van u zou zeggen: Geluk ermee! Houd u warm en eet maar goed, '
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien,
wat heeft dat voor zin?
Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, 
zonder zich in daden te uiten, dood.
Misschien zal iemand zeggen: 
`Gij hebt de daad en ik heb het geloof.'
Dan antwoord ik: 
`Bewijs me eerst dat ge geloof hebt, 
als ge geen daden kunt tonen; 
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.'
 
VOORBEDE
Laten wij bidden om vrede op aarde.
Voor Nederlandse militairen op vredesmissie,
voor allen die zich zorgen maken over de toenemende bewapening.
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden dat er ook in ons hart vrede is.
Dat we onze buren het geluk gunnen,
dat wij ook de buitenbeentjes 
en de zwarte schapen liefhebben.
Laat ons bidden...
 
Voor hen die in hun jonge jaren slachtoffer zijn geworden 
van seksueel misbruik door medewerkers van de kerk...,
dat iedereen in de Kerk op zorgvuldige, liefdevolle 
en verantwoordelijke wijze met kinderen en jonge mensen omgaat...
Laat ons bidden.....
 
Goede Vader.
wij bidden dat wij ons door U 
gewaardeerd en bemind mogen weten;
dat we onszelf niet voortdurend
groter en sterker voordoen ten koste van anderen,
maar vrede vinden bij onszelf
en vrede stichten in uw naam
door Christus onze Heer, amen
 

 


De volgende lectoren-instuif is op 27 augustus,
maandagavond 19.30
 
in de Laurentiuskerk

(kunnen we de nieuw ingestelde microfoons even uitproberen!) 


ROOSTER AUGUSTUS / SEPTEMBER
Jaar B

18e zondag door het jaar
zaterdag 4 augustus 18.30 John Maas
zondag 5 augustus 10.30 Lies Leunissen Winthagen
 
19e zondag door het jaar
zaterdag 11 augustus 18.30 Els Brock
zondag 12 augustus 10.30 Ine Keulers

20e zondag door het jaar
zaterdag 18 augustus 18.30 Paul Pisters
zondag 19 augustus 10.30 Jean Scheres
 
21e zondag door het jaar
zaterdag 25 augustus 18.30 Jessy Bosch
zondag 26 augustus 10.30 Riet van Zwieten Oogstdankfeest

22e zondag door het jaar
zaterdag 1 september 18.30 John Maas
zondag 2 september 10.30 Jean Scheres
 
23e zondag door het jaar
zaterdag 8 september 18.30 Leny Huveneers
zondag 9 september 10.30 Jack Pieters
 
24e zondag door het jaar
zaterdag 15 september 18.30 Paul Pisters
zondag 16 september 10.30 Annelies Oude Nijhuis
 
25e zondag door het jaar
zaterdag 22 september 18.30 Els Brock
zondag 23 september 10.30 Mia Vondenhoff
 
26e zondag door het jaar
zaterdag 29 september 18.30 Riny Moonen
zondag 30 september 10.30 Riet van Zwieten
 
27e zondag door het jaar
zaterdag 6 oktober 18.30 John Maas
zondag 7 oktober 10.30 Desiree Smits
 
28e zondag door het jaar
zaterdag 13 oktober 18.30 Annelies Oude Nijhuis
zondag 14oktober 10.30 Mia Vondenhoff
 
29e zondag door het jaar
zaterdag 20oktober 18.30 Jessy Bosch
zondag 21oktober 10.30 Paul Pisters
 
30e zondag door het jaar
zaterdag 27oktober 18.30 Els Brock
zondag 28oktober 10.30 Jean Scheres
 
31e zondag door het jaar
zaterdag 3 november 18.30 Leny Huveneers
zondag 4 november 10.30 Ine Keulers
 
32e zondag door het jaar
zaterdag 10 november 18.30 Jack Pieters
zondag 11 november 10.30 Riet van Zwieten
 
BIJ VERHINDERING GRAAG ONDERLING RUILEN.
HOU REKENING MET COLLECTANTEN ROOSTER!
 
Voor het doorgeven van vakanties etc. graag contact opnemen met Ine/Jack.