PALMZONDAG 
(lector niet nodig in gezinsmis Kunrade 11.15)

 
LEZING UIT DE PROFEET ZACHARIA
Nu zal God de Heer de vijand overmeesteren, 
Hij zal zijn legermacht de zee in slaan, 
en zijn stad zelf zal door vuur verslonden worden. 
Zo spreekt de Heer: Geen dwingeland trekt meer tegen Juda op, 
want met mijn eigen ogen zie Ik nu toe. 
Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! 
Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; 
hij is deemoedig, 
hij rijdt op een ezel,  
op een veulen, het jong van een ezelin. 
Ik vaag de strijdwagens weg uit Efraïm, 
de paarden uit Jeruzalem; 
de strijdboog wordt gebroken. 
Dan kondigt hij vrede af  onder alle volken!
 
VOORBEDE
Laten wij bidden voor mensen die het slachtoffer zijn van terreur,
van aanslagen en ander geweld,
dat God deze wereld genadig mag zijn.... Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die een kruis dragen,
voor kinderen in Zambia die het slachtoffer zijn van armoede
en van ziektes...
en voor iedereen die hen wil helpen in deze vastentijd.
Laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor mensen die bang zijn 
om lief en kwetsbaar te zijn; dat God hun de moed mag geven 
om klein te worden ... Laat ons bidden... 
 
Laten we bidden voor mensen die dienstbaar zijn,
die blij en gelukkig zijn als ze anderen kunnen helpen...
Laat ons bidden ...
 
Goede God, we hebben ons geschaard in de rijen 
van de inwoners van Jeruzalem 
die staan te juichen langs Jezus' levensweg. 
Wij nemen als herinnering een palmtak mee naar huis. 
Laat het een teken zijn van onze trouw ook in de kwade dagen. 
dat vragen wij u, door Christus onze Heer, amen.
 


 

 

 

 


 

 

De volgende lectoren-instuif is op woensdag 15 november 20 uur credozaaltje


  
   
Lectoren Kunrade:
M. Daniels, Valkenburgerweg 45a, 5752814 - M. Frankort, Keerberg 92, 5750877 - H. Geurts,  Hoolstraat 24, 5752304 - A. Hanssen, Kunostraat 22, 5751816 - J. Pieters, Grachtstr 32, 5754237 -  Leny Huveneers, Winthagen 2, 5751408
Lectoren Laurentius: (tel sacristie: 575 0583) ROOSTER december  '17 LAURENTIUS
Els Brock, Horionstraat 10, - Ine Keulers, Keerberg 3, - Rini Moonen, F.Ruttenstraat 11,  5725111 -Anton Pijler, Doornappel 3, 5752529 - Paul Pisters Wachtendonkstr 78, 5754021 - Mia Vondenhoff, Tenelenw 4, 5750063 - Desiree Smits, Teggert 88,6367 XN Voerendaal, 8517342