Een grotere letter krijgt u als u na <afdrukken> in het nieuwe scherm op <afdrukken> klikt
en dan even kijkt in het scherm dat geopend wordt van de printer.
Let er op dat daar <A4> als formaat staat en <staand> of <portrait> als richting.
Klik op tabblad <geavanceerd> en kies daar voor <aanpassen aan papierformaat>
U kunt ook onderstaande tekst selecteren, kopieren en dan in Word plakken en vervolgens de gewenste lettergrootte kiezen.

 

 

22 OKTOBER

 

 

LEZING UIT DE PROFEET JESAJA 45:1 
Zo spreekt God tot Kores, de overheerser..., zijn gezalfde.
Ik heb u bij hand genomen, om volken te bedwingen
en koningen de gordels van de heupen te rukken. 
Omwille van Israël mijn uitverkorene, 
heb Ik u bij uw naam geroepen, u een erenaam gegeven - 
en gij kende Mij niet.
Ik ben de Heer en niemand anders, 
buiten Mij is er geen god; 
Ik omgord u, - en gij kent Mij niet.
Zo zullen zij erkennen, 
van de opgang der zon tot aan haar ondergang, 
dat er niemand anders is dan Ik alleen: 
Ik ben de Heer, en niemand anders.
 
VOORBEDE
Laten wij op wereldmissiedag bidden 
voor de kerken in de derde wereld,
voor allen die zich inzetten in onderwijs, gezondheidszorg
en mee bouwen aan vrede in de wereld... laat ons bidden...
 
Laten wij bidden om Gods zegen
voor de christenen in Burkina Faso
die een onderdak bieden aan uitgestoten vrouwen,
en zich inzetten voor kinderen en jongeren 
die illegaal werken in de goudmijnen...,
laat ons bidden...
 
Laten wij bidden voor de kerken in de derde wereld,
en voor hun rijke broers en zusters hier,
dat zij met elkaar verbonden mogen zijn,
en dat ze elkaar inspireren tot daden van gerechtigheid.... laat ons bidden...
 
    God U bent een vader voor alle mensen.
    Open onze ogen voor alle rijkdommen van deze aarde,
    dat we ze delen met elkaar en er samen van genieten.
    Zo geven we U wat U toekomt,
    door Christus onze Heer.
 
 

 

 

 

 


 

 

De volgende lectoren-instuif is op woensdag 15 november 20 uur credozaaltje


  
   
Lectoren Kunrade:
M. Daniels, Valkenburgerweg 45a, 5752814 - M. Frankort, Keerberg 92, 5750877 - H. Geurts,  Hoolstraat 24, 5752304 - A. Hanssen, Kunostraat 22, 5751816 - J. Pieters, Grachtstr 32, 5754237 -  Leny Huveneers, Winthagen 2, 5751408
Lectoren Laurentius: (tel sacristie: 575 0583) ROOSTER juli-sept  '17 LAURENTIUS
Els Brock, Horionstraat 10, - Ine Keulers, Keerberg 3, - Rini Moonen, F.Ruttenstraat 11,  5725111 -Anton Pijler, Doornappel 3, 5752529 - Paul Pisters Wachtendonkstr 78, 5754021 - Mia Vondenhoff, Tenelenw 4, 5750063 - Desiree Smits, Teggert 88,6367 XN Voerendaal, 8517342