SAMENSTELLING GROEP

De liturgiegroep Kunrade bestaat uit de volgende personen:
Annelies Oude Nijhuis - Offermans, [email protected]
Thimy de Poel-Vossen, Mia Erven - Schmetz, Arnaud Gemmeke,
Ed Teeuwen, Tiny Leunissen

 

WOORDDIENSTEN

22 juni  Frans Blank
29 juni 
 Frans Blank

13 juli  Tiny Leunissen
20 juli  Thimy de Poel
27 juli  Arnaud Gemmeke

10 aug  
Frans Blank
17 aug  Rob Nievelstein
24 aug
  Tiny Leunissen
31 aug  Thimy de Poel

14 sept  Arnaud Gemmeke
21 sept  Frans Blank 
28 sept Rob Nievelstein


volgende vergadering voorgangersgroep 29 augustus 13.30 uur

Klik hier en mail ons!

  
   

LITURGIE

Het woord LITURGIE is afgeleid van het Griekse woord “leitourgia” dat betekent “dienst aan het volk”, in het Nieuwe Testament vaak vertaald als “werk” of “taak”.
Later wordt het woord gebruikt om de vieringen van sacramenten aan te geven in de religieuze bijeenkomsten van christenen.  
Over liturgie zegt Huub Oosterhuis; “ Het verhaal moet uitgelegd worden. Toegepast, geactualiseerd, 'verkondigd' noemen wij dat. Maar het moet ook als een perspectief, als een visioen, gevierd worden. Dat betekent: opgetild, in de ruimte gezet, tot muziek gemaakt, tot poëzie gemaakt. Dat is de kern van alle liturgie.”

De liturgiegroep (LG) Kunrade denkt creatief mee over eigentijdse vormgeving en inhoud van liturgische vieringen. Over het gebruik van teksten, muziek en zang en handelingen. In de eucharistieviering ondersteunt de LG de pastor, b.v. als lector.
Speciale vieringen zoals met Kerstmis, Goede Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag), Pasen en Allerzielen worden door de LG, met de pastor, samengesteld.
Andere vieringen, zoals de woord- en communieviering (in Kunrade op de 1e, 3e en ev. 5e zaterdagavond in de maand) en de avondwake (voorafgaand aan de dag van de uitvaart) worden door de LG, in nauw overleg met de pastor, voorbereid en door haar zelf verzorgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van teksten en lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament (de Bijbel) en van teksten uit eigen bibliotheek, van stichting “In uw Midden”, internet en katholieke/kerkelijke literatuur. Ook verzorgen leden van de LG, op uitnodiging van de pastor, gedurende enkele weekenden in de vakantietijd, een overweging bij het thema van de zondag. Dit ter vervanging van de preek van de pastor. 
Bent u geïnteresseerd in het werk van de LG en/of wilt u meer informatie, aarzel dan niet contact op te nemen met de pastor of met een van de leden. En als u zich geroepen voelt actief mee te denken en te doen de katholieke eredienst in de kerk van Kunrade vorm te geven, dan bent u van harte welkom in onze liturgiegroep.