MISDIENAARS
 
 
In beide parochies is een groep misdienaars voor het assisteren in de liturgie. Daarnaast is er nog een groep acolieten. Deze dient in de regel op zondagen en hoogfeesten.
De misdienaars en acolieten ontvangen tijdig een maandrooster waarop wordt aangegeven wanneer ze worden verwacht om te dienen. Vanaf groep 5 kan een kind misdienaar of misdienette worden.Hun trouwe inzet wordt beloond met een jaarlijks kamp. Daarnaast vinden er regelmatig nog tal van andere activiteiten plaats, zoals een filmavond, karten, speurtocht, etc. Onlangs wonnen de misdienaars van Voerendaal en vrijwilligersprijs van de Rabobank! Ze gingen ermee naar de Efteling!