PAROCHIEKERK

  
In 1968 werd de kerk van Kunrade ingezegend. Let wel: niet geconsacreerd! De bisschoppelijke bouwcomissie wilde het makkelijker maken de kerkruimte ook voor concerten en exposities te gebruiken.


Er was tien jaar aan gebouwd. Van het architectenbureau Salemans Swinkels was het ontwerp. Het kerkbestuur had na een rondrit langs diverse kerken in Limburg gekozen voor die van Weert, de Goede Herder. Bouwpastoor Jacques Mohr koos de naam van de kerk. Tabernakels en doopvont zijn van de hand van B. Kreijen, edelsmid te Kerkrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Het Verschueren-orgel dateert uit 1958. In de jaren die volgden werd het interieur verfraaid met werk van de Roemeense kunstenares Octavia Molea. Met haar achter-glas-schilderijen maakte ze kruisweg en het Maria-altaar en versierde het hoofdaltaar.

 

KLOKKEN
Ralph Luthnrt maakte deze opname.
 
 
LINK

Een mooie beschrijving met foto's is te vinden op 'Kerkgebouwen in Limburg' (dit voorjaar werd de 5-jarige site door een miljoen mensen bezocht!)
 

winthagen

WINTHAGEN

 

Tot de parochie van Kunrade hoort ook het kerkdorpje Winthagen, met zijn beschermd dorpsgezicht. Daar staat een kapel, gewijd aan de Sterre der zee.

In mei en oktober vinden er bidtochten naar Winthagen plaats. Op de eerste zondag van augustus is er een eucharistie en aansluitend kermis. Op 15 augustus wordt in een h.mis 'kroetwusj' gezegend.
 

BOUW

kunradeoud2kunradeoud1

De kerk werd in 1968 ingezegend, nadat het opgerichte 'rectoraat' tien jaar in de noodkerk de diensten had gehouden. De noodkerk werd gemeenschapshuis, het huidige 'Kunderhoes'.
 

 

 

           

 
GESCHIEDENIS

   
Het verleden van Kunrade is kleurrijk. Een zekere graaf "Kuno", op de vlucht voor Karel de Grote na een affaire met diens dochter Aldegonde, rooide in deze omgeving een bos ("rade"). Vandaar "Kunrade", eeuwenlang een gehucht nabij Voerendaal, vanaf 1957 een eigen parochie met sinds 1968 een eigen kerkgebouw. Op de foto een gevel van Kundersteen met het Kunderkruis (Heerlerweg).

 

De Romeinse marsroute van Keulen naar Tongeren liep door Kunrade. Aan die weg (Heerlerweg-Pontstraat) staat een oud huis waaraan een opvallend kruisbeeld is bevestigd. Dit "Kunderkruis" zou een onbekende kunstenaar in de zestiende eeuw gesneden hebben uit een tak van een boom uit de kloostertuin in de omgeving. In negentiende eeuw werd het door de Fransen vernield maar de resten werden in 1931 gerestaureerd.

 

De Kunderberg is bekend vanwege de mergelwinning. Langs de helling bij het gehucht Winthagen zijn resten van oude kalkovens te zien. Thans is er nog een groeve met Kundersteen voor restauratiedoeleinden. De Romeinen gebruikten de steen al. Maar ook de O.L.Vrouwe-basiliek in Maastricht en de Pancratius in Heerlen zijn ermee gebouwd. Beroemd is de berg vanwege de flora. Op het kalkgrasland groeien verschillende soorten wilde orchideeën met name de muggenorgis en de Duitse gentiaan.

 

(foto Jos Pluijmen)